Våre partnere

Navitro AS samarbeider med en rekke selskaper innen fagområder som fakturaflyt, verifiseringstjenester, toll, fortollingssystemer, arkivløsninger og regnskap/bokføring

Emma Systems  |  Theta Development  |  ProOutsourcing  |  Exacta  |  Systema  |  Medius | Documaster


Våre kunder

Navitro har i dag kunder både i Norge og Sverige fordelt på ulike bransjer. Våre kunder benytter Navitro løsninger til fakturahåndtering (tolkning), digitalisering og fortolling. 

Gjennom vårt samarbeid med Exacta og ProOutsourcing har vi i dag ca 100 kunder som benytter vår løsning for fakturatolkning og verifisering. I tillegg har vi en stadig økende antall direkte kunder.