Automatisk registrering av tolldata

Navitro har utviklet en tjeneste / programvare som enkelt kan trekke ut informasjon fra handels faktura, import/eksport dokument, SAD, excel dokumenter etc. F.eks kan vi lese ut all tolldata fra en handels faktura som kommer på PDF og vise dette for kunden i ett webgrensesnitt for verfiisering/godkjenning. Så overfører vi alle data inkl. pdf til kundens tollsystem for videre fortolling.

Prosessen er meget enkel og består av følgende steg:

  1. Kunde sender fortollingsgrunnlag (f.eks. PDF) til Navitro via epost, ftp, dropbox eller annen metode.
  2. Navitro leser ut all informasjon som er ønsket og presenterer dette i ett webgrensesnitt som kunden får tilgang til. Her kan kunden sjekke og rette. Om alt er 100% korrekt kan denne manuelle verifiseringen utelates.
  3. All tolldata og PDF overføres til kundens tollsystem på korrekt format.

For å kunne trekke ut all data automatisk benytter Navitro seg av maler. Dvs at det bygges en eller flere maler pr. leverandør.

Under kan dere se noen skjermbilder som viser grensesnittet for verifisering.

Trykk på bildet for å åpne det i større format.

Du kan også finne ytterligere informasjon om vår løsning ved å klikke på Last knappen.

Navitro Informasjon - Fortolling.pdf