CAP - Capture Automate Process


CAP er en programvare som er laget for å være skalerbar, høy fleksibilitet og enkel konfigurering for automatisering av dokument-prosesser. 

Programvaren kan kjøres alene eller i et delt flerbrukermiljø basert på fil eller database. Med komponentbasert prosessering og API kan vi raskt og enkelt integreres med de fleste kjente systemer. Ta kontakt for å høre hvilke systemer vi allerede har integrasjoner for.

Selve programvaren er basert på Microsoft .NET 4.5 og tar ikke mer enn ca. 150MB lagringsplass.

Her er en liste på noe av funksjonaliteten som følger med CAP som standard:

 • Skanning fra alle TWAIN-kompatible enheter.
 • Lesing av alle typer strekkoder.
 • Flere OCR motorer for tolkning av maskin- og håndskrevet tekst.
 • Trekk ut data basert på nøkkelord, regular expressions, plassering og regler.
 • Flere avanserte metoder for å trekke ut varelinjer.
 • Importer og eksporter (PDF, JPG, BMP, TIF, HTML, XML mm.) fra og til FTP, SFTP, FTPS, Microsoft Exchange Server, web-tjenester og filområder.
 • Klassifisering, sortering og gruppering av dokumenter basert på forskjellig metadata.
 • Validering basert på EHF v2.0 eller egen XSD.
 • Mange metoder for bildeforbedring.
 • Rapporter, statistikker, eksport-kvitteringer og notifikasjoner. 
 • Kan kjøres som en eller flere bakgrunns-tjenester.
 • Alt i ett grensesnitt, fokus på effektivitet og ytelse!


ATC - Automated Transaction Component


ATC er en web-basert applikasjon som kjører på Microsoft IIS og er et komplementerende produkt til CAP. 

Transaksjoner (dokumenter) som går via ATC holdes helt separat fra data i CAP, og danner sitt eget grunnlag for statistikker og rapporter.

Her er en liste over funksjonalitet ATC åpner for:

 • Verifisering
 • Brukerhåndtering
 • Oversikt over alle prosesseringstjenester fra CAP
 • Kvalitetskontroll og tidsfrister
 • Sjekk valideringsresultat før eksport
 • Avvisningsrutiner
 • Statistikker på prosesseringstid, verifiseringstid, antall per jobb mm.
 • Arkivering og søk
 • Komprimering av data og bilder
 • Verifisering gjøres i nettleser (fra hvor som helst)