Tjenester


Navitro har utviklet en datafangst applikasjon basert på OCR teknologi som muliggjør automatisering og effektivsering av dokumentprosesser. Dette systemet sammen med gode tjenester fra våre partnere gjør at vi i Navitro kan levere både del- og hel-automatiske løsninger for våre kunder.

Dokumentprosesser som vi støtter er:

Toll og fortolling (registrering av tolldata): 


Vi tilbyr en løsning / tjeneste som effektivt leser ut informasjon fra import dokumenter (handelsfakturaer), eksportdokumenter, transitdokumenter etc. Så kan vi avlevere disse data til ditt fortollingssystem (F.eks. Emma System, Systema, Proteria, KGH, Timpex etc). Dette gjør at den tunge manuelle registreringsjobben nå kan gjøres mye mer effektivt og du som kunde vil oppleve en meget stor tidsbesparelse. Vi har enkeltkunder som i dag bruker minutter på fortollingsarbeidet i stedet for timer slik det var før. 

Vi har på kort tid fått en rekke kunder som nå benytter denne løsningen for sitt fortollingsarbeid - og disse opplever store besparelser i sitt daglige arbeid.Faktura:

Sammen med vår partner ProOutsourcing AS kan vi levere en komplett tjeneste som sørger for at din bedrift kan sette ut alt mottak og registrering av fakturadata.

Skannede fakturaer sendes til oss elektronisk. Vi leser fakturaene i vår applikasjon og verifiserer at alle data er korrekte før vi sender de tilbake til din fakturaflyt. Dette er en enkel løsning som sørger for rask prosessering av dine fakturaer - i tillegg til at din bedrift ikke behøver noe programvare installert lokalt. Digitalisering og datafangst

Vi leverer løsninger for effektivisering av alle typer dokumentprosesser - dette kan være rene digitaliseringsprosesser eller prosesser hvor kunde har behov for smart håndtering og lesing av informasjon. Av tilgjengelig funksjonalitet kan vi nevne:

  • Støtte for alle typer skannere.
  • Epost import/eksport.
  • Automatisk sortering.
  • Automatisk klassifisering
  • Data uttrekk (OCR)
  • Strekkodeleser
  • Webgrensesnitt
  • Rapporter og statistikker.
  • Med mer.

Om din bedrift ønsker automatisering av en eller flere dokumentprosesser så kan Navitro levere en løsning som passer dine behov.